adequació del pati de l’escola Sor Ángela de la Cruz

Els espais exteriors de les escoles són una oportunitat per a la societat, sobretot en els centres urbans. Segons la normativa general de construccions escolars, un pati ha de tenir 900 metres quadrats, amb el que tenim repartits per totes les ciutats espais que potencialment poden ser refugis climàtics, espais verds per a la ciutat. L’elecció d’aquest col·legi sevillà es deu a la seva ubicació, al casc històric de la ciutat, on hi ha dèficit d’espai públic verd, entre altres raons, i que reuneix un altre valor afegit: una comunitat educativa participativa.

El CEIP ‘Sor Ángela de la Cruz’ ha estat el col·legi triat per realitzar aquestes primeres tasques de transformació del pati i altres zones exteriors del centre dins el projecte ‘Patis x Clima’. Aquest procés de canvi es desenvoluparà entre El Globus Vermell, entitat organitzadora de ‘Patis x Clima’ i Cuartocreciente com a agent local, que continuarà al front del projecte a l’escola durant tot el curs escolar i en el qual es pretén involucrar tota la comunitat educativa (professorat, alumnat i famílies).

A la primera sessió s’ensenyen exemples de transformacions de patis i s’obre l’espai a preguntes i debat; amb tots els participants a la sessió es dóna una volta a la zona dels patis, intentant observar materials, textures, la disposició dels elements i de la vegetació, entrades, punts d’aigua, les zones assolellades i les zones d’ombra. Es parla d’horaris d’ús de l’espai, de les seves funcions, dels usuaris (comunitat educativa i associacions que utilitzen l’espai a la tarda).
A la sessió es discuteixen les problemàtiques que sorgeixen a l’hora d’utilitzar l’espai exterior fora de l’horari de l’esbarjo, de la necessitat de separació entre les diferents parts de pati, de les transformacions implementades fins ara; s’escolten finalment opinions de pares i mares i de l’claustre i equip directiu.

Lloc Escola Sor Ángela de la Cruz, Sevilla
Durada 5 mesos (febrer-juny 2020)
Dirigit a comunitat educativa
Conductors arquitectes d’El Globus vermell

    Place here the shortcode tags for single accordion item.

  • fotos sessió febrer 2020