Universitat de la Terra

La Universitat de la Terra, UNITERRA és un projecte de transformació personal i social. Una xarxa de persones i entitats disposades a canviar el sistema de vida, de pensament i de creences per tal de respondre adequadament als desafiaments de la societat actual.
Des d’un enfocament experiencial, holístic i participatiu us convidem a canviar la perspectiva des d’on mirem la realitat i a pensar les questions ecològiques, econòmiques i socials de manera que ens portin a crear formes de vida sostenibles i justes.
Proposem la creació d’una cultura arrelada al lloc i als ritmes naturals, adoptant una visió del món ecocentrada i desvinculada de les idees de creixement, progrés i antropocentrisme.

El programa formatiu d’UniTerra s’estructura en tres parts:
1) El diploma Habitar el Món, conduit per l’equip d’Uniterra, que tracta els aspectos bàsics del canvi de visió del món en els seus aspectes cognitius, convivencials i pràctics.
2) Seminaris intensius sobre temes rellevants del canvi de paradigma, conduits per persones afins al projecte.
3) participació en projectes de les comunitats locals.

Nom representant: Angels Canadell. Associació Campus Can Bordoi
Nom del projecte: Universitat de la Terra.
Tipologia de projecte: Projecte educatiu / Comunitat d’aprenentatge.
Emplaçament: Can Bordoi – Llinars del Vallès – Carretera B510 km 8.
Agents implicats: Associació Campus Can Bordo i més la xarxa local i internacional d’entitats i persones afins.
Any inici: 2017.