Permacultura Barcelona

Permacultura Barcelona és un organisme social viu que es dedica a la transformació ecològica i social amb vocació a l´empoderament i creixement en resiliència.
S´inspira en els principis ètics (Cura de la terra, Cura de la gent i Repartició equitativa dels excedents de la producció) i de disseny de la permacultura, implicant a la comunitat local en un procés col.lectiu per a una participació activa.
Traballa en xarxa, proposant diverses activitats teòriques i pràctiques projectant un canvi de paradigma, amb una societat resilient, solidària i respectuosa amb el medi ambient.

Nom representant: Joan Colin.
Nom del projecte: Permacultura Barcelona.
Tipologia de projecte: Col.lectiu de permacultors per a la transformació de la ciutat.
Emplaçament: Varis emplaçament a la ciutat com a convidats.
Agents implicats: Antonio Scotti, Maia del Tento, Anna Gurney, Alessandro Ardovini, Joan Colin i altres.
Any inici: 2012.