Luperko

Luperko1

Lurpeko és un projecte social que pretén crear una plataforma on hi càpiguen diferents propostes sobre una nova visió més sostenible dins de les quatre dimensions proposades per Gaia Education (Social-Ecològica-Econòmica i  Connexió amb la Natura). Per això el seu objectiu se centra en tres àmbits principals:

​La cura de la Terra – mitjançant un projecte sostenible que pugui crear un petit grup d’hortalisses i fruites emplaçat a Delika (Araba).
La cura de les Persones – mitjançant el desenvolupament d’activitats formatives sobre les quatre dimensions de la sostenibilitat a través de la REAS i les Agendes Locals 21 i 21 Escolar.
La connexió amb la Natura – mitjançant les rutes de senderisme i el turisme sostenible

Nom representant: Ivan Tellaetxe Ulesi, Maria Jesús Yarza i Basquelands Way
Promotor: Lurpeko
Tipologia de projecte: Formació en les quatre dimensions de la sostenibilitat a través de la Permacultura i el caminar a la Natura
Emplaçament: País Basc amb seu a Delika (Lurpeko) i Donosti (Basquelands way)
Agents implicats: Ivan Tellaetxe promotor de Lurpeko i Alfonso Nuñez  promotor de Basquelands Way
Any inici: 2018-19 (Lurpeko) – 2016-17 (Basquelands Way)