escola waldorf el til.ler

Projecte de 6 aules en 3 moduls independents construides a base de materials de baix impacte ambiental, reciclables i mes saludables (moduls prefabricats de plafons de fusta contralaminada, aillament gutex, etc).
Condicionants previs: execució en 10 mesos, ser transportable, complir les exigencies del Departament d’Educació de la Generalitat, baix pressupost.
Aquests condicionants apuntaven cap a l’us dels moduls escolars prefabricats habituals (metal·lics) pero els principis pedagogics del centre van conduir a un projecte basat en materials naturals.

Nom representant: Sandra Bestraten, bh arquitectura
Nom del projecte: Centre educatiu infantil i primària Waldorf-Steiner El Til.ler.
Tipologia de projecte: Ampliació de 6 aules en solar adjacent a l´escola.
Emplaçament: Bellaterra, Cerdanyola del Vàlles.
Agents implicats: Cooperativa Escola Waldorf-Steiner, La Bruixola Serveis Educatius SCCL, empreses de mòduls prefabricats.
Any inici: 2008