ceip sor ángela de la cruz

Projecte de transformació participativa del pati que pretén que els diferents sectors implicats reflexionin sobre com fer el pati més sostenible, adaptat a les noves condicions climàtiques que ja percebem; més amable, inclusiu i adaptat a les diferents necessitats de la comunitat educativa; més inclusiu, perquè els infants tinguin un ús equitatiu de l’espai de joc, més creatiu i actiu, un espai on també s’aprèn.

Fases de el projecte:
Diagnòstic: formació dels agents implicats (grup motor) i captació d’idees.
Disseny: propostes d’intervenció a partir de la informació obtinguda en la fase anterior.
Execució: Treballs col·lectius de la comunitat.

Nom projecte: El patio de nuestro cole
Equip promotor: AMPA – CEIP Sor Ángela de la Cruz
Tipologia de projecte: Investigació participativa
Emplaçament: Sevilla
Agents implicats: Equip directiu, professorat d’Infantil, famílies i alumnat d’Educació Infantil
Any inici: 2015-16