ceip nuestra señora de gracia

L’inici dels processos de reflexió al voltant dels espais exteriors de la nostra escola el podem situar fa 15 anys, quan nenes grans es van manifestar a l’esbarjo protestant sobre l’ocupació de l’pati central per nens jugant a futbol. Així va arribar la certesa que les nostres intervencions apostant per l’autonomia i la reflexió no anaven desencaminades. A partir d’aquí se succeeixen processos assemblearis a les aules i en l’equip educatiu, es posa en marxa la coordinadora d’alumnat i s’implica a les famílies en assemblees i en comissions mixtes. El nostre pati ha anat canviant fent d’ell un lloc que busca major presència de la natura i una aposta decidida per la inclusió.

Nom projecte: La ilusión de vivir y crecer en compañía
Equip promotor: CEIP Nuestra Señora de Gracia
Tipologia de projecte: Intervenció integral al pati de l’escola
Emplaçament: Màlaga
Agents implicats: Comunitat escolar i entorn
Any inici: 2003