ceip antonio machado

Transformar el pati d’un col·legi en un bosc. Es redissenya un petit espai destinat a hort i un parterre que contindrà un jardí i un hotel d’insectes. Amb tota la comunitat educativa es reciclen materials com ara bobines de cable per crear espais on compartir i es preparen els espais de l’hort i el jardí per poder tenir tallers amb els grups de 3, 4 i 5 anys. Amb els grups de 5è i 6è es construeix una compostera amb material reciclat.

Nom projecte: La semilla del bosque
Nom entitat:
 Azul Jardines
Tipologia de projecte: Transformació del pati
Emplaçament: Sevilla
Agents implicats: Caixa, AMPA CEIP Antonio Machado, José Ramón de la Rosa, Tamara Velasco García
Any inici: 2018