col·legi trabenco – pozo

Autoconstrucció comunitària d’una aula oberta, una aula de tecnologia i jocs de psicomotricitat al pati escolar de Col·legi Trabenco – Pozo amb alumnes d’infantil, primària, secundària i FPB, professorat i AMPA. El procés es realitza mitjançant jornades de convivència i una formació adaptada a les diferents edats que s’insereix en el currículum escolar de l’alumnat durant el primer trimestre del l’any.

La metodologia associada a aquest projecte d’autoconstrucció comunitària ha consistit en la creació d’un entorn pedagògic on l’aprenentatge té lloc en la interacció entre tots els agents, tenint en compte els aspectes socials i organitzacionals de la comunitat en complementació amb els aspectes tècnics d’arquitectura .
Aquest procés d’autoconstrucció i formació cap a la superació col·lectiva de necessitats fomenta l’aplicació d’eines pràctiques i l’apropiació de noves infraestructures, posant en el centre els interessos i destreses de totes les participants. Així, hem implementat un full de ruta formativa en què s’han anat adquirint coneixements en seguretat i salut, en l’ús d’eines, en l’ofici de fusteria, en reutilització de materials, en gestió d’equips i coordinació de tallers, disseny i formes constructives, etc.

Nom entitat: Recetas Urbanas
Tipologia de projecte: Autoconstrucció comunitària
Emplaçament: Madrid
Agents implicats: Alumnat, AMPA i professorat del Col·legi Trabenco – Pozo juntament amb Recetas Urbanas
Any inici: 2019